wz
Textové pole: Kuželna Sareza Ostrava, oddíl VOKD Poruba, ul. Skautká 6093/11, tel. na kuželnu 736 755 018, 736 755 057 

Mapa 

Předseda: Míka Ladislav

Organizační: Deingruberová Emilie, tel. 732817205, mail– edeingruberova@seznam.cz


Vedoucí družstev: A– Míka Ladislav, tel. 728385184, mail– ladamika@seznam.cz

           B– Martinčáková Helena

           C– Deingruberová Emilie, tel. 732817205, mail– edeingruberova@seznam.cz

           D– odhlášeno ze soutěže 

           E– odhlášeno ze soutěže 

        Dorost– Hebda Zdeněk tel.603 775 803        Admin: martinskopal@centrum.cz